לחזור או להתפתח
כיצד להתפתח לאורך תנועת החיים ולא לחזור על אותן שגיאות