האם אתה מוכן לקבל אתגר והשראה?
לוותר על הצורך להיות בשליטה?

הצטרפו אלי לשיחה מעוררת תובנות ומעוררת מחשבה על מושג הרגע המכריע. אשתף כיצד נוכל לתפוס את הרגע המושלם.

בהסתמך על תובנות מעבודות הצילומים שלי ושל מאסטרים כמו אנרי קרטייה-ברסון, ההרצאה תתעמק בטבע הספונטניות, האינטואיציה והיצירתיות