הייתי במהדורת 2022 של הסלון ד’אוטומנה בפריס.

הצגתי את שלושת ההדפסים למטה, מסדרה חדשה “חתונה”.

מתחת לכמה תמונות מהאירוע הגדול הזה